عکس مقاله امین حضور

در زمان خرید یخچال و فریزر چه مواردی باید بدانیم ؟

متاسفانه بسیاری از فروشنده های یخچال فریزر درباره محصولی که میفروشنده یا اطلاعات درستی ندارند و یا حوصله توضیح دادن به مشتری را ندارد و...

ادامه مطلب